Whitelabel agency what to lookfor

Wat is white label agency?

White Label Agency is een bureau dat werkzaamheden verricht voor een ander digitaal marketingbureau en vanuit het perspectief van de eindklant deel uitmaakt van het team van laatstgenoemde, wat betekent dat het geen eigen merk gebruikt in de omgang met klanten (tenzij partners anders overeenkomen).

Waarom zo’n samenwerkingsmodel waardevol kan zijn voor alle drie de partijen: de eindklant, het bureau dat contracteert en het white label bureau?

Alles haalt het beste naar boven op het gebied van specialisatie, winstgevendheid, snelheid en marktkennis.

Meestal is de kracht van een white label bureau een team van specialisten die vaak buiten het land (en dus iets goedkoper) gevestigd zijn met competenties ondersteund door certificaten op veel gebieden van digitale marketing. Dit kan veel gebieden bestrijken, zoals sociale media, sociale verkoop, website-ontwerp, marketing automatisering, PPC en SEO.

Dankzij dergelijke onderaannemers hebben bureaus in Nederland de mogelijkheid om veel ontwikkelde diensten, technologieën en tools aan te bieden, zelfs voor wie het moeilijk is om ter plaatse specialisten te vinden of voor wie er niet genoeg werk is om een ​​werknemer in dienst te nemen.

Meestal zijn de tarieven van dergelijke bureaus ook concurrerend in vergelijking met de lokale arbeidsmarkt. Deze verschillen kunnen oplopen tot 50% in vergelijking met lokaal aangeboden contracten. De ruimte voor de marge is dan ook enorm.

Last not least: Eindklanten kunnen onvermijdelijk een uitgebreider dienstenpakket krijgen met behoud van aantrekkelijke prijzen, waardoor de totale effectiviteit van activiteiten toeneemt (synergie-effect).

Waar zitten de risico’s bij dit soort samenwerking?

Whitelabel bureaus werken meestal op afstand en kennen dus de specifieke kenmerken van de lokale markt niet. Taalkundige en culturele verschillen kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke effecten van de uitgevoerde activiteiten.

Het is ook de moeite waard om de kennis en ervaring van specialisten die zijn aangewezen voor samenwerking te verifiëren.

Meestal zijn echter communicatieproblemen de belangrijkste bedreiging, of deze nu het gevolg zijn van taalbarrières, tijdzones of de noodzaak om informatie aan onderaannemers te verstrekken.

Daarom is het de moeite waard om voor tools te zorgen (bijv. Slack, Confluence, Trello) en dat er aan beide kanten communicatieve mensen zijn die met elkaar overweg kunnen.

Dus waar moet je op letten bij het werken met een white label bureau?

  • Zeker de bovengenoemde competenties ondersteund door certificaten.
  • Voor taalcompetenties, als ze nodig zijn voor de gegeven dienst.
  • De reikwijdte van verantwoordelijkheden en methoden voor informatie-uitwisseling nauwkeurig definiëren.
  • Of de teams elkaar begrijpen.
  • Op team schaal, aan de kant van het white label bureau.
  • Over de bepalingen van de vertrouwelijkheidsovereenkomst.
  • En tot slot de zogenaamde factor X, oftewel chemie tijdens discussies en samenwerking. Maar uiteindelijk is zo’n samenwerking altijd gebaseerd op vertrouwen.

Is het de moeite waard om zo’n samenwerking aan te gaan?

Het hangt ervan af   Samenwerking met een white label bureau kan een geweldig alternatief zijn voor het uitbreiden van je eigen team, zowel in termen van kosteneffectiviteit als flexibiliteit in termen van aangeboden diensten. Dit is echter niet altijd het geval. Soms, ondanks oprechte bereidheid en zorgen voor alles wat hierboven is genoemd, levert de samenwerking niet het verwachte resultaat op.

Het is dus het beste om te beginnen met kleine gezamenlijke projecten, om partners te verifiëren en communicatie te bereiken, en pas dan in het diepe water te springen.