Google Consent Mode V2 – de digitale gigant brengt veranderingen aan. Ontdek wat je moet doen om geen cruciale advertentiemogelijkheden in Google Ads te verliezen!

In december werd er veel gesproken over de nieuwe versie van Google Consent Mode V2 (GCM V2). Nu is het tijd voor een correcte implementatie ervan. In ons artikel kom je onder andere te weten: wat Google Consent Mode (GCM) precies is, wat het verschil is met de tweede versie ervan, en welke consequenties dreigen bij het niet aanpassen aan de nieuwe richtlijnen.
4

Google Consent Mode – wat is het en hoe werkt het?

Google Consent Mode, ook wel de toestemmingsmodus genoemd, werd in september 2020 geïntroduceerd vanwege de regelgeving van de Europese Economische Ruimte (GDPR). GCM is een oplossing die het volgen van gebruikersgedrag op websites en apps mogelijk maakt met respect voor hun privacy, terwijl het tegelijkertijd hiaten in gegevens over gebruikers die zich niet willen laten volgen, vult.

Hoe werkt het? GCM gaat in interactie met de banner over het gebruik van cookies en stelt Google op de hoogte van de toestemmingsstatus van de gebruiker (acceptatie, gedeeltelijke acceptatie of weigering), waardoor het gedrag van volgscripts wordt aangepast. Om dit duidelijk te maken, gebruiken we een voorbeeld.

Hieronder zie je hoe de toestemmingsstatus eruitziet bij een juiste implementatie wanneer een gebruiker voor het eerst de site bezoekt. Cookies zijn onderverdeeld in categorieën, waarbij voor elke categorie (behalve de categorie van essentiële cookies) standaard geen toestemming is ingesteld voor het plaatsen van cookies. Deze status verandert niet totdat de gebruiker interactie heeft gehad met de banner en toestemming heeft gegeven of gedeeltelijke acceptatie heeft gegeven voor sommige categorieën.

Bron: Google Tag Manager, eigen bron.

In de situatie waarin een gebruiker geen toestemming geeft voor cookies, worden de Google-volgscripts uitgevoerd, maar plaatsen ze geen cookies. Ze sturen alleen zogenaamde „cookieless pings” naar Google, die onder andere informeren dat er een bezoek aan de website of app heeft plaatsgevonden. Vervolgens, als de site/app voldoet aan bepaalde criteria (bijvoorbeeld een bepaald verkeersvolume met zowel acceptatie als weigering van volgen, correct geïmplementeerde GCM), gebruikt Google kunstmatige intelligentie (AI) om gegevens te modelleren.

Waar gaat dit over? Op basis van de analyse van gebruikers die instemmen met het volgen, schat AI gegevens in met betrekking tot gebruikers die niet instemmen met het gebruik van cookies. Deze schattingen vullen de ontstane hiaten aan en maken effectieve optimalisatie van betaalde activiteiten mogelijk, evenals een alomvattend begrip van gebruikersgedrag.

Als daarentegen de gebruiker toestemming geeft voor cookies, veranderen de toestemmingsstatussen en worden alle volgscripts uitgevoerd, maken ze cookies aan en sturen ze alle gegevens naar Google.

Belangrijke overwegingen met betrekking tot GCM

Ten eerste heeft het verzenden van „cookieless pings” en het modelleren van gegevens op basis daarvan alleen betrekking op Google-tags (Google Analytics, Google Ads en Floodlight).

Ten tweede toont GCM zelf geen banner over het gebruik van cookies; de toestemmingsmodus gaat alleen in interactie met zo’n banner. Je moet eerst een toestemmingsbeheersysteem implementeren en het vervolgens integreren met Google Consent Mode.

Ten derde vereisen de regels voor het activeren van Google-tags geen extra configuratie op basis van toestemmingsstatussen. Deze tags passen zich automatisch aan. Echter moeten andere volgscripts worden geconditioneerd om alleen te worden geactiveerd als de gebruiker toestemming geeft voor het gebruik van cookies.

Ten vierde heb ik aan het begin van dit artikel het functioneren van Google Consent Mode in de geavanceerde optie beschreven, omdat dit de meest optimale optie is. Er is ook een basisoptie beschikbaar. Het activeren van alle tags, inclusief Google-volgscrips, moet ook worden geconditioneerd op het verkrijgen van toestemming voor cookies. In deze configuratie blijven alle tags geblokkeerd totdat de gebruiker toestemming geeft voor het volgen. Daarom verzamelt Google geen informatie over gebruikers die niet instemmen met het volgen.

**Bijwerken van de consent mode – 2 extra parameters**

Waarom voert Google een update van de consent mode uit? Dit gebeurt vanwege verdere aanscherping van het privacybeleid in de Europese regio. In 2024 treden de regels van de Digital Markets Act (DMA) in werking. Deze regels hebben tot doel de concurrentie te vergroten door grote spelers te beletten misbruik te maken van hun middelen en positie. Niet-naleving van de DMA kan leiden tot aanzienlijke financiële boetes, tot 10% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van het bedrijf of zelfs 20% bij herhaalde schendingen.

Wat verandert er? Zoals eerder vermeld, zijn cookies gegroepeerd in categorieën. De update van de toestemmingsmodus omvat het toevoegen van twee extra categorieën: ad_user_data en ad_personalization.

De vorige parameters: analytics_storage (toegewezen aan cookies van analysetools) en ad_storage (toegewezen aan cookies van advertentiesystemen) definieerden alleen het verzamelen en opslaan van gegevens. De nieuwe parameters voor Consent Mode V2 bepalen hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt en gedeeld.

Updates zijn al doorgevoerd in de meest populaire tools voor het beheer van toestemmingen. Dit zijn kant-en-klare platforms gecertificeerd door Google, die we meestal aanbevelen aan onze klanten. De lijst van deze platforms vind je op de website cmppartnerprogram.withgoogle.com/#partners. Hieronder zie je de bijgewerkte parameters voor CookieBot.

Google Consent Mode V2 als must-have voor elk bedrijf. Ernstige gevolgen van het ontbreken van de nieuwe versie

Ter herinnering, de twee extra parameters in de nieuwe versie van GCM zijn verantwoordelijk voor de toestemmingsstatus voor: het delen van gebruikersgegevens met betrekking tot advertenties met Google en het weergeven van gepersonaliseerde advertenties.

Als je deze twee parameters niet toevoegt aan je website/app, zul je geen nieuwe gebruikers uit het Europese gebied kunnen verwerven, noch gerichte advertenties kunnen tonen aan gebruikers die eerder je site/app hebben bezocht. Kort gezegd zullen je bestaande doelgroepen lijsten niet groeien en uiteindelijk gewoon stoppen met werken. Als gevolg hiervan kun je ze niet meer gebruiken voor het targeten van advertenties en uitsluitingen.

Bovendien, zoals Google aangeeft, „zullen handhavingsacties ook van invloed zijn op meetfuncties en betrekking hebben op gegevens van: websites – met tags die gegevens naar Google sturen; apps – met SDK-pakketten die gegevens naar Google sturen; datatransmissie – met datatransmissietools van bronnen anders dan Google, zoals het importeren van offline conversies of winkelverkoop” [4].

Dus er bestaat geen twijfel over dat je je moet aanpassen aan de nieuwe richtlijnen van Google om nog steeds gebruik te kunnen maken van de basis- en essentiële functies in Google Ads en uitgebreide en betrouwbare analyses te kunnen uitvoeren met Google Analytics.

Mogelijkheden voor jouw merk. Ontdek hoe en tot wanneer je je kunt aanpassen aan de nieuwe vereisten van Google

De wijzigingen moeten worden doorgevoerd aan het begin van het nieuwe jaar – je hebt de eerste twee maanden hiervoor. Vanaf maart 2024 worden de DMA-regelgeving van kracht, waar Google, als digitale gigant, absoluut aan moet voldoen, anders dreigen enorme financiële boetes. Wat zijn dan je volgende stappen na het lezen van dit artikel? Dat hangt er van af. Bekijk hieronder!

Als je een banner gebruikt voor het verkrijgen van toestemming voor gegevensverwerking, geïntegreerd met de toestemmingsmodus, en dit is een kant-en-klare oplossing in de vorm van een toestemmingsbeheerplatform:

 • zorg ervoor dat de leverancier zijn product heeft bijgewerkt met de 2 nieuwe parameters (ad_user_data en ad_personalization),
 • controleer of je de bijgewerkte versie van Google Consent Mode gebruikt.

Als je een banner gebruikt voor het verkrijgen van toestemming voor gegevensverwerking, geïntegreerd met de toestemmingsmodus en dit is een op maat gemaakte implementatie ontworpen door een ontwikkelaar:

 • raadpleeg de Google-documentatie voor ontwikkelaars [5],
 • ga naar Google Consent Mode V2.

Als je een banner gebruikt voor het verkrijgen van toestemming voor gegevensverwerking, maar geen gebruikmaakt van de toestemmingsmodus en dit is een kant-en-klare oplossing in de vorm van een toestemmingsbeheerplatform:

 • activeer de consent mode in de nieuwe versie.

Als je geen banner hebt en geen gebruikmaakt van de toestemmingsmodus:

 • bekijk aanbiedingen van toestemmingsbeheerplatforms,
 • implementeer een banner geïntegreerd met de toestemmingsmodus.

Let op dat het gebruik van kant-en-klare CMP’s (toestemmingsbeheerplatforms) minder kosten met zich meebrengt en een duidelijke controle behoudt. Wanneer je besluit om zelf een banner en de toest

emmingsmodus te implementeren, in samenwerking met ontwikkelaars, moet je voortdurend de kleinste veranderingen op dit gebied volgen en ontwikkelaars opdracht geven om de wijzigingen door te voeren. Platforms bieden daarentegen updates in een snel tempo aan en brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

GCM V2 – Antwoorden op veelgestelde vragen

 • Wat is Google Consent Mode?

Google Consent Mode (GCM) is anders gezegd de toestemmingsmodus, die in wisselwerking staat met de banner die informeert over het gebruik van cookies op een website/app. GCM is verantwoordelijk voor het informeren van Google over de toestemmingsstatus van de gebruiker voor het volgen.

 • Hoe verschilt de basis Google Consent Mode van de geavanceerde GCM?

In de basis-GCM en GCM V2 conditioneren we het activeren van alle volgscripts extra op basis van gegeven toestemming/weigering van cookies. Alle tags zijn geblokkeerd totdat de gebruiker toestemming geeft voor het volgen. Google verzamelt geen informatie over gebruikers die niet instemmen met het gebruik van cookies.

Aan de andere kant, in het geval van geavanceerde GCM en GCM V2, conditioneren we alleen het activeren van tags van andere providers. Google-tags (Google Ads, Google Analytics en Floodlight) worden zelfs geactiveerd als de gebruiker het volgen weigert. De volgscripts sturen 'cookieless pings’ naar Google, die informatie bevatten over het bezoek van de gebruiker aan de site. Op basis van deze pings en gegevens van gebruikers die instemmen met cookies, modelleert Google gegevens met kunstmatige intelligentie. Deze gemodelleerde gegevens vullen de ontstane hiaten aan met betrekking tot gebruikers die het volgen weigeren. Dit is een aanbevolen en optimale oplossing.

 • Waarom is Google Consent Mode V2 gemaakt?

De tweede versie van Google Consent Mode is ontstaan vanwege nieuwe regelgeving met betrekking tot privacyrespect voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte en het streven naar verhoogde concurrentie op de Europese markt. Meer details zijn te vinden op de Google Support-pagina [6].

 • Wat is het verschil tussen Google Consent Mode en Google Consent Mode V2?

Het verschil tussen de twee versies van Google Consent Mode ligt in het feit dat in de tweede editie twee nieuwe parameters zijn toegevoegd voor het type toestemming: ad_user_data en ad_personalization. De vorige parameters (analytics_storage en ad_storage) definieerden alleen het verzamelen van gegevens. Deze nieuwe parameters geven nu aan hoe verzamelde gegevens worden gebruikt en gedeeld.

 • Waar zijn de 2 nieuwe parameters (ad_user_data en ad_personalization) in de toestemmingsmodus verantwoordelijk voor?

De twee nieuwe parameters in GCM V2 zijn verantwoordelijk voor de toestemmingsstatus voor het delen van gebruikersgegevens met betrekking tot advertenties met Google en het weergeven van gepersonaliseerde advertenties.

 • Moet ik overstappen naar de nieuwe versie van Google Consent Mode?

Ja, als je gebruikers uit Europa wilt verwerven, hun gedrag wilt analyseren en remarketingcampagnes in Google Ads wilt configureren. Anders verlies je al deze mogelijkheden.

 • Tot wanneer moet ik overstappen naar Google Consent Mode V2?

Je moet overstappen naar de nieuwe versie van GCM V2 tegen het einde van februari. In maart treden nieuwe regels voor privacyrechten van gebruikers in werking, waar Google strikt aan moet voldoen, anders dreigen enorme financiële boetes.

 • Hoe implementeer ik eenvoudig Google Consent Mode V2 als ik zelfs nog geen banner heb?

De eenvoudigste manier om GCM V2 vanaf nul te implementeren, is door een door Google gecertificeerd toestemmingsbeheerplatform te kiezen, een banner geïntegreerd met GCM V2 te implementeren via een sjabloon in Google Tag Manager en tags van andere providers in te stellen op basis van de juiste toestemmingsstatussen van gebruikers.

In de Google Ads-tutorial kun je zien hoe je informatie over gebruikerstoestemmingen met betrekking tot advertentiecampagnes in de Europese Economische Ruimte kunt verzamelen via de nieuwe versie van GCM [7].

Samenvatting De nieuwe versie van Google Consent Mode, GCM V2, voegt twee nieuwe parameters toe: ad_user_data en ad_personalization. Deze parameters regelen de toestemmingsstatus voor het delen van gebruikersgegevens met betrekking tot advertenties met Google en het weergeven van gepersonaliseerde advertenties. Het niet overschakelen naar de nieuwe versie kan leiden tot het verlies van mogelijkheden voor gebruikersverwerving, gedragsanalyse en configuratie van remarketingcampagnes in Google Ads. Het wordt aanbevolen om de nieuwe versie tegen het einde van februari te implementeren om te voldoen aan de nieuwe privacyregels die in maart 2024 van kracht worden.

Internet sources:

[1] https://digital-markets-act.ec.europa.eu/about-dma_en

[2] https://support.google.com/tagmanager/answer/13802165?sjid=4582884969871087110-EU

[3] https://cmppartnerprogram.withgoogle.com/#partners

[4] https://support.google.com/tagmanager/answer/13695607

[5]https://developers.google.com/tag-platform/security/guides/consent?hl=pl#upgrade-consent-v2

[6]https://support.google.com/tagmanager/answer/13695607?hl=pl&ref_topic=6003219&sjid=446605360223423660-EU

[7] https://www.youtube.com/watch?v=XkD9zkxJCfA

Over de auteur

Katarzyna Góraj

Senior Digital Analyst​

Na haar eerste stappen in haar professionele carrière begon ze in social listening, waarna ze volledig opging in de wereld van onderzoek. Bij Yetiz houdt ze zich bezig met analytics en het uitvoeren van PPC-campagnes. In haar vrije tijd is ze verslaafd aan bergwandelingen en kan ze zich geen leven voorstellen zonder de stem van Freddie Mercury.

Meer te weten komen